RAHMAN SURESİ / 533
41.Suçlular simâlarından tanınırlar. Böylece perçemler(in)den ve ayaklar(ın)dan yakalanılır.
42.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
43.İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.
44.Onlar bununla oldukça sıcak kaynar suyun arasında dolaşıp dururlar.
45.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
46.Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) durmaktan korkan için ise iki cennet vardır.
47.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
48.(O cennetlerin) her ikisi de türlü türlü ağaçlara sahiptir.
49.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
50.Onların içlerinde akar halde iki pınar vardır.
51.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
52.Onların içlerinde her meyvadan iki tür vardır.
53.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
54.(Orada) astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetten devşirilen meyveler de (oradakilere) yakındır.
55.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
56.Oralarda bakışlarını yalnız eşlerine dikmiş güzeller vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.
57.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
58.Onlar sanki yakut ve mercandırlar.
59.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
60.İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?
61.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
62.O iki (cennet)in berisinde de iki cennet vardır.
63.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
64.Bu ikisi koyu yeşildir.
65.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
66.Onların içinde de sürekli fışkırıp akan iki pınar vardır.
67.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?