RAHMAN SURESİ / 532
17.O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir.
18.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
19.Birbirlerine kavuşmaları üzere iki denizi salıverdi.
20.Aralarında engel vardır birbirlerine karışmazlar.
21.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
22.İkisinden de inci ve mercan çıkar.
23.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
24.Denizde büyük dağlar gibi akıp giden yüksek gemiler de O'nundur.
25.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
26.Onun üzerinde bulunan her şey yok olacaktır.
27.Yalnız yücelik ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) kalacaktır.
28.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
29.Göklerde ve yerde kim (ve ne) varsa O'ndan ister. O her gün bir iştedir.
30.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
31.Ey (yeryüzünde) ağırlığı olan iki kitle (insanlar ve cinler)! Yakında sizin (hesabınızı görmek) için de vakit ayıracağız.
32.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
33.Ey cin ve insan topluluğu! Eğer göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye güç yetirebiliyorsanız geçip gidin. Ancak bir gücünüz olmadan geçip gidemezsiniz.
34.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
35.Üzerinize ateşten yalın bir alevle ateşsiz kıpkızıl bir duman salıverilir de kendinizi savunamazsınız. [3]
36.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
37.Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kırmızı bir gül halini aldığı zaman,
38.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?
39.İşte o gün ne insana ne de cinne günâhından sorulur.
40.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Dipnotlar

3.Bunların üzerinize çökmesine engel olamazsınız.