KAMER SURESİ / 531
50.Bizim buyruğumuz sadece bir tektir. Bir göz kırpmak gibidir.
51.Andolsun sizin benzerlerinizi helak ettik. Fakat öğüt alan var mı?
52.İşledikleri her şey kitaplarda (yazılı)dır.
53.Küçük, büyük her şey satır satır (yazılmış)tır.
54.Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve ırmak (kenarların)dadırlar.
55.Çok güçlü, geniş mülk sahibi (Allah)'ın huzurunda doğruluk makamındadırlar.

55.RAHMAN SURESİ

"Rahmân", Yüce Allah'ın adlarından biridir. Bu sure bu isimle başladığından böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 78 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Rahmân,
2.Kur'an'ı öğretti.
3.İnsanı yaratttı.
4.Ona açıklamayı öğretti.
5.Güneş ve ay belli bir hesapladır.
6.Bitkiler ve ağaçlar (Allah'a) secde etmektedirler.
7.Göğü de yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu.
8.Tartıda taşkınlık etmeyin diye.
9.Tartıyı doğru yapın ve tartıda eksiklik yapmayın.
10.Yeri de yaratıklar için alçaltıp koydu.
11.Onda meyveler ve tomurcuklu hurmalar vardır.
12.Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler.
13.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? [1]
14.Andolsun ki, biz insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattık.
15.Cânnı [2] da dumansız yalın bir ateşten yarattı.
16.O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

Dipnotlar

1.Burada ve aynı ifadeyi taşıyan bundan sonra gelecek âyetlerde iki kişiye hitapta bulunulmaktadır. Tefsirlerde bu hitabın insan ve cin topluluğuna olduğu ifade edilmektedir. Surenin bütününden de bu anlaşılmaktadır.

2.Cinleri veya cinlerin atası olan İblis`i.