KAMER SURESİ / 530
28.Onlara, suyun aralarında pay edildiğini haber ver. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun.
29.Derken arkadaşlarını çağırdılar. O da (kılıca) sarılarak (deveyi) kesti.
30.(Bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
31.Biz onların üzerlerine bir tek çığlık gönderdik. Bunun üzerine ağılın çalı çırpısı gibi oldular.
32.Andolsun ki, Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?
33.Lut kavmi de uyarıları yalanladı.
34.Biz onların üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik. Sadece Lut ailesi hariç. Onları bir seher vakti kurtardık.
35.Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte şükredeni böyle mükafatlandırırız.
36.Andolsun ki (Lut) onları, bizim zorlu yakalamamıza karşı uyarmıştı. Ama onlar uyarıları kuşkuyla karşılayıp yalanladılar.
37.Andolsun ki onlar onun konuklarına tecavüze kalkıştılar. Biz de gözlerini silme kör ettik. "Şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı."
38.Andolsun ki, bir sabah erkenden kalıcı bir azap [1] üzerlerine çöküverdi.
39.İşte tadın azabımı ve uyarılarımı.
40.Andolsun ki, Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?
41.Andolsun ki, Firavun ailesine de uyarılar gelmişti.
42.Onlar ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onları güçlü, kuvvetli olanın yakalayışıyla yakaladık.
43.Sizin kâfirleriniz onlardan daha hayırlı mıdırlar yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı var?
44.Yoksa: "Biz yardımlaşma içindeki bir topluluğuz" mu diyorlar?
45.Yakında o topluluk bozulacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar.
46.Daha doğrusu, asıl onlara vaadedilen (azab)ın geleceği vakit kıyamet saatidir. Kıyamet saati ise daha korkulu bir felakettir ve daha acıdır.
47.Şüphesiz suçlular bir sapıklık ve çılgınlık [2] içindedirler.
48.O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenecekler. "Cehennemin dokunuşunu tadın."
49.Doğrusu biz her şeyi bir ölçüyle yarattık.

Dipnotlar

1.Kıyamete kadar üzerlerinden hiç kalkmayacak olan bir azap.

2.Yahut: "Çılgın ateşler."

Nüzul Sebepleri

44-45.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre müşrikler Bedir`de: "Biz yardımlaşma içindeki bir topluluğuz" diyorlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.