KAMER SURESİ / 529
7.Gözleri düşkün (zillet içinde), sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
8.Çağırıcıya boyunlarını uzatıp koşarak. İnkar edenler: "Bu zor bir gündür" derler.
9.Onlardan önce Nuh kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O zorla (tebliğden) alıkonuldu.
10.Bunun üzerine o da: "Ben yenik düştüm, yardım et!" diye Rabbine dua etti.
11.Biz de bardaktan boşanırcasına dökülen bir suyla göğün kapılarını açtık.
12.Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık. Böylece su(lar) takdir edilmiş bir iş için birleşti.
13.Onu (Nuh'u) da, (tahta) levhalardan ve çivilerden yapılmış olan (gemi)de taşıdık.
14.O (gemi) inkâr edilen kişiye bir mükafat olarak gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.
15.Andolsun ki, bunu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt alan var mı?
16.(Bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
17.Andolsun ki, Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?
18.Ad (kavmi) de yalanladı. İşte (bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
19.Biz onların üzerlerine, (uğursuzluğu) süregiden bir uğursuz günde çok gürültülü bir fırtına gönderdik.
20.İnsanları söküp savuruyordu. Sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi (görünüyorlardı).
21.(Bakın) benim azabım ve uyarılarım nasılmış?
22.Andolsun ki, Kur'an'ı öğüt alınması için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alan var mı?
23.Semud da uyarıları yalanladı.
24.Dediler ki: "Bizden olan bir insana mı uyacağız? O takdirde biz kesin sapıklık ve çılgınlık içinde (kalmış) oluruz.
25.Zikir (kitap, vahiy) aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır, o kendini beğenmiş yalancının biridir."
26.Yarın kimin kendini beğenmiş yalancı olduğunu bilecekler.
27.Biz onlara bir imtihan olarak o dişi deveyi göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.