NECM SURESİ / 528
45.Erkek ve dişi iki çifti O yarattı.
46.(Rahme) atıldığı zaman nutfeden.
47.Diğer yaratma [3] da O'na aittir.
48.Zengin eden ve servet verip memnun eden O'dur.
49.Gerçek şu ki, Şi'ra (yıldızı)nın [4] Rabbi O'dur.
50.Doğrusu önceki Ad (kavmin)i O helâk etti.
51.Semud'u da. Böylece (onlardan kimseyi) geriye bırakmadı.
52.Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.
53.(Lut kavminin) altı üstüne getirilen şehirlerini de O yere çarptı.
54.Böylece onlara sardırdığını sardırttı.
55.Öyleyse Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun?
56.Bu (peygamber), önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
57.O yaklaşıcı [5] yaklaştı.
58.Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur.
59.Şimdi siz bu söze mi hayret ediyorsunuz?
60.Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.
61.Ve gafletle baş kaldırıyorsunuz. [6]
62.Haydi Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin.

54.KAMER SURESİ

"Kamer", "ay" demektir. Bu surenin birinci ayetinde ayın yarılmasından sözedildiğinden böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 55 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.
2.Bir ayet (mucize) görseler yüz çevirir ve: "Devam edegelen bir büyüdür" derler.
3.Yalanladı ve kendi arzularına uydular. Oysa her iş yerini bulacaktır.
4.Andolsun ki, onlara içinde (kendilerini sapıklıktan) alıkoyacak şeyler bulunan nice haberler geldi.
5.(Bunlar) üstün bir hikmettir. Ancak uyarılar yarar sağlamıyor.
6.O halde onlardan yüz çevir. O çağırıcının tanınmamış bir şeye çağıracağı gün:

Dipnotlar

3.Yeniden diriltme.

4.Şi`ra: Cahiliye dönemi Araplarının taptıkları bir yıldız.

5.Kıyamet.

6.Veya: "Gaflet içinde eğleniyorsunuz."

Nüzul Sebepleri

1.Buhari, Müslim ve Hakim, Abdullah bin Mes`ud (r.a.)`un şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: "Mekke`de Resulullah (a.s.)`ın çıkmasından önce ayın ikiye ayrıldığını gördüm. Mekkeliler ay büyülendi dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Tirmizi`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiğine göre de müşrikler Resulullah (a.s.)`tan mucize istediler. Mekke`de iki kere ay ikiye ayrıldı. Bu olayın üzerine bu ayeti kerime indirildi.