NECM SURESİ / 527
27.Gerçekten ahirete inanmayanlar melekleri dişi adlarıyla adlandırıyorlar.
28.Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar.
Zan ise gerçekten yana bir şey kazandırmaz.
29.Sen bizim zikrimizden (kitabımızdan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenden yüz çevir.
30.İşte onların ilimden erişebilecekleri budur. Şüphesiz Rabbin, yolundan sapanı da doğru yola gireni de daha iyi bilir.
31.Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. (Bunları yaratması) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenlere de iyilikle karşılık vermesi içindir.
32.Ki onlar küçük kusurlar dışında günâhların büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlaması geniş olandır. O sizi topraktan yarattığında ve siz daha annelerinizin karınlarında ceninler iken de (her kademede) sizi çok iyi bilir. Artık kendinizi temize çıkarmayın. Kimin sakındığını O daha iyi bilir.
33.O yüz çevireni gördün mü?
34.(Söz verdiği malından) az miktar verdi ve (gerisini) sımsıkı elinde tuttu.
35.Gayb ilmi onun yanında da o görüyor mu?
36.Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan ona haber verilmedi mi?
37.Ve çok vefakâr İbrahim'in (sahifelerinde olan):
38.Ki hiçbir günâhkâr başkasının günâh yükünü yüklenmez.
39.Ve insan için kendi çabasından başka bir şey yoktur.
40.Şüphesiz kendi çabası da yakında görülecektir.
41.Sonra onun karşılığı kendisine eksiksiz verilecektir.
42.Elbette son varış Rabbinedir.
43.Doğrusu güldüren de O'dur ağlatan da.
44.Ve öldüren de O'dur dirilten de.

Nüzul Sebepleri

33-41.İbnu Ebi Hatim`in İkrime`den rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) bir savaşa çıkmak istedi. Bu sırada bir adam kendisine bir binek vermesi için Resulullah (a.s.)`a geldi. Resulullah (a.s.) ona verecek binek bulamadı. Bunun üzerine adam bir arkadaşının yanına giderek isteğini ona iletti. O da günâhlarını yüklenmesi şartıyla bineğini kendisine verebileceğini söyledi. Adam da bu isteği kabul etti. Bu ayeti kerimeler bu olay üzerine indirildi.