TUR SURESİ / 525
32.Bunu kendilerine akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar?
33.Yoksa: "Onu kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır, onlar inanmıyorlar.
34.Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler öyleyse!
35.Onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar yoksa yaratanlar kendileri midirler?
36.Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar kesin bilgiyle inanmıyorlar.
37.Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanlarında mıdır? Yoksa hâkimiyet sahibi onlar mıdırlar?
38.Yoksa onların merdivenleri mi var da onunla (göklerde konuşulanları) dinliyorlar? Öyleyse dinleyenleri açık bir belge getirsin.
39.Yoksa kızlar O'nun da oğlanlar sizin mi?
40.Yoksa sen onlardan ücret istiyorsun da onlar borçtan ağır yük altında mı kaldılar?
41.Yoksa gayb (ilmi) kendi yanlarında mıdır da onlar (onu) yazıyorlar mı?
42.Yoksa bir tuzak kurmak mı istiyorlar? Oysa asıl tuzağa düşecek olanlar o inkâr edenlerdir.
43.Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir.
44.Gökten bir parçanın düştüğünü görseler: "Üst üste yığılmış bir buluttur" derler.
45.Öyleyse onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak.
46.O gün tuzakları kendilerinden bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez.
47.Şüphesiz zalimler için bundan önce de bir azap var. Ancak onların çoğu bilmiyorlar.
48.Sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
49.Gecenin bir kısmında ve yıldızların batmasının ardından da O'nu tesbih et.