TUR SURESİ / 524
15.Bu da bir büyü müdür yoksa siz mi görmüyorsunuz?
16.Girin oraya. Artık ister dayanın ister dayanmayın. Sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz."
17.Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve nimet içindedirler.
18.Rablerinin kendilerine verdikleriyle zevk sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.
19."Yapmakta olduklarınıza karşılık afiyetle yiyin ve için."
20.Sıra sıra dizilmiş tahtlara yaslanarak. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
21.İman edip nesilleri de imanda kendilerini izleyenler var ya, onların nesillerini kendilerine katmış ve kendi amellerinden bir şey eksiltmemişizdir. Her kişi kazandığına karşılık bir rehindir. [2]
22.Onlara canlarının çektiği meyvelerden ve etten bol bol vermişizdir.
23.Orada bir kadeh kapışırlar ki, onda ne bir saçmalama ne de günâha sokma vardır.
24.Etraflarında kendilerine ait öyle delikanlılar dolaşırlar ki onlar adeta sedefte saklı inci gibidirler.
25.Birbirlerine dönüp sorarlar.
26.Derler ki: "Biz daha önce ailemiz içindeyken endişeliydik.
27.Allah bize lutfetti de bizi delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen azaptan korudu.
28.Şüphesiz biz daha önce O'na yalvarırdık. Gerçekten iyilik eden, rahmet eden O'dur."
29.O halde sen öğüt ver. Rabbinin nimetiyle sen ne bir kâhinsin ne de mecnun.
30.Yoksa: "(O) bir şairdir, biz onun zamanın felaketlerine çarpılmasını gözlüyoruz" mu diyorlar?
31.De ki: "Gözleyin, şüphesiz ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim!"

Dipnotlar

2.Yani kazandığına göre karşılık görecektir.

Nüzul Sebepleri

30.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Kureyş müşrikleri Daru`n-Nedve`de toplanarak Resulullah (a.s.) hakkında ne yapacaklarını konuşuyorlardı. Bir adam çıkıp: "Onu tutup bağlayın. Sonra Zuheyr ve Nabiğa gibi ondan önce geçen şairlerin çarpıldıkları şekilde zamanın felaketlerine çarpılmasını gözleyin. Nitekim o onlardan biridir" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.