ZARİYAT SURESİ / 523
52.İşte böyle. Onlardan öncekilere de ne zaman bir peygamber geldiyse muhakkak: "Büyücü veya delidir" dediler.
53.Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.
54.Sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
55.Sen öğüt ver. Doğrusu öğüt mü'minlere yarar verir.
56.Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.
57.Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve beni beslemelerini de istemiyorum.
58.Şüphesiz rızkı veren, sağlam güç sahibi olan Allah'tır.
59.Muhakkak ki, o zulmedenlerin (geçmişteki) arkadaşlarının payları gibi (azaptan) payları vardır. Şu halde acele etmesinler.
60.Kendilerine vaadedilen o günlerinden dolayı kâfirlerin vay hallerine!

52.TUR SURESİ

Tur, Hz. Musa (a.s.)'ya vahyin indiği dağın adıdır. Bu surenin birinci ayetinde bu dağa yemin edildiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 49 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun Tur'a,
2-3.Yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba,
4.Ma'mur eve,
5.Yükseltilmiş tavana,
6.Tutuşturulmuş denize, [1]
7.Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.
8.Ona engel olacak bir şey yoktur.
9.O gün gök bir çalkalanış çalkalanır,
10.Ve dağlar bir yürüyüş yürür ki!
11.İşte o gün, yalanlayanların vay hallerine!
12.Ki onlar, daldıkları bir bâtılın içinde oynayıp duranlardır.
13.O gün onlar cehennem ateşine doğru şiddetle itilirler.
14."İşte bu, sizin yalanlamakta olduğunuz ateştir.

Dipnotlar

1.Yahut: "Dolu olan denize" veya "kaynatılmış denize."