ZARİYAT SURESİ / 522
31.(Sonra): "Peki sizin işiniz nedir ey elçiler!" dedi.
32.Dediler ki: "Biz bir günahkarlar topluluğuna gönderildik.
33.Üzerlerine çamurdan taşlar yağdıralım diye.
34.Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş (haldeki taşlar)."
35.Derken orada mü'minlerden kim varsa çıkardık.
36.Ancak orada Müslümanlardan sadece bir ev (halkı) bulduk.
37.Orada acıklı azaptan korkanlar için bir işaret bıraktık.
38.Musa'da da (ibret vardır). Hani onu apaçık bir belgeyle Firavun'a göndermiştik.
39.Ama o ordusuyla birlikte yüz çevirdi ve: "(Bu Musa) büyücü veya delidir" dedi.
40.Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attık ki o (bu sırada kendi kendini) kınamaktaydı. [3]
41.Ad (kavminde) de (ibret vardır). Hani onların üzerlerine o kökleri kesen (kısır) rüzgarı göndermiştik.
42.Üzerinden geçtiği hiçbir şey bırakmaksızın hepsini kül gibi ediyordu.
43.Semud'da da (ibret vardır). Hani onlara: "Bir süreye kadar yararlanın (geçim sürün)" denmişti.
44.Ancak Rablerinin emrine başkaldırdılar ve bu yüzden bakıp dururlarken kendilerini yıldırım çarptı.
45.Artık ne ayağa kalkmaya güç yetirebildiler ne de yardım bulabildiler.
46.Bundan önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi.
47.Göğü de biz güçle bina ettik ve biz onu genişletmekteyiz.
48.Yeri de biz döşedik. Ne güzel döşeyiciyiz!
49.Her şeyden çift yarattık. Umulur ki öğüt alırsınız.
50."O halde Allah'a kaçın. Ben sizin için O'ndan (yana) apaçık bir uyarıcıyım.
51.Allah'la beraber başka bir ilah uydurmayın. Ben sizin için O'ndan (yana) apaçık bir uyarıcıyım.

Dipnotlar

3.Yahut kınanmasına yolaçacak işler yapmaktaydı.