ZARİYAT SURESİ / 521
7.Çeşitli yolları (cisimlerinin yörüngeleri) bulunan göğe yemin olsun ki,
8.Muhakkak siz çelişkili bir söz içindesiniz. [1]
9.Ondan çevrilen çevriliyor.
10.Kahrolsun o yalan uyduranlar,
11.Onlar bilgisizlik içinde kalmış gafil kimselerdirler.
12."Ceza günü ne zaman?" diye soruyorlar.
13.O gün onlar ateşte yakılırlar.
14."Tadın fitnenizi. [2] İşte bu çarçabuk gelmesini isteyedurduğunuz şeydir.
15.Şüphesiz takva sahipleri cennetlerde ve pınar başlarındadırlar.
16.Rablerinin kendilerine verdiğini alarak. Çünkü onlar bundan önce iyilik edenlerdi.
17.Gecenin ancak az bir kısmında uyurlardı.
18.Onlar seher vakitlerinde de bağışlanma dilerlerdi.
19.Mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardı.
20.Yeryüzünde kesin bir inançla inanacaklar için ibretler vardır.
21.Kendi nefislerinizde de. Görmüyor musunuz?
22.Gökte sizin rızkınız ve size vaadedilenler var.
23.Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki o, sizin konuşmanız gibi gerçektir.
24.İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberi sana geldi mi?
25.Hani onun yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Selam. Tanınmayan bir topluluk" demişti.
26.Hemen gizlice hanımının yanına gidip semiz bir dana getirdi.
27.Onu onlara yaklaştırıp: "Yemez misiniz?" dedi.
28.Bunun üzerine onlardan dolayı içine bir korku düştü. "Korkma" dediler ve onu bilgin bir oğlanla müjdelediler.
29.Bunun üzerine karısı çığlık atarak döndü ve elini yüzüne vurarak: "Kısır bir yaşlı kadın mı (doğuracak)?" dedi.
30."Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hikmet sahibidir, bilendir" dediler.

Dipnotlar

1.Hz. Muhammed (s.a.s.) ve İslamiyet hakkında birbirini tutmayan ve çelişkili sözler söylüyorsunuz.

2."Çıkardığınız fitnenin cezasını" veya "azabınızı."