KAF SURESİ / 520
36.Onlardan önce nice nesilleri helak ettik ki onlar bunlardan daha güçlüydüler. Öyle ki memleketleri delik deşik etmişlerdi. (Ama) kaçacak bir yer var mı?
37.Şüphesiz bunda kalbi olan yahut kendini vererek kulak asan kimse için bir öğüt vardır.
38.Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı.
39.Sen onların dediklerine sabret ve güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et.
40.Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O'nu tesbih et.
41.Çağırıcının yakın bir yerden çağıracağı gün dinle!
42.O gün o çığlığı gerçek olarak duyarlar. İşte bu (kabirlerden) çıkış günüdür.
43.Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de bizedir.
44.O gün yer onlara yarılır, (onlar da) hızla çıkarlar. İşte bu bize göre kolay olan bir toplamadır.
45.Biz onların ne söylediklerini daha iyi biliyoruz. Sen onların üzerlerinde bir zorlayıcı değilsin. O halde sen tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver.

51.ZARİYAT SURESİ

"Zariyat", "savurup atanlar" anlamındadır. Birinci ayetinde geçen bu kelime sureye ad olmuştur. Mekke döneminde inmiştir. 60 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Savurup atan (rüzgar)lara,
2.Sonra ağır yük taşıyan (bulut)lara,
3.Sonra kolayca akıp giden (gemi)lere,
4.Sonra işleri paylaştıranlara andolsun ki,
5.Size vaadedilenler kesin doğrudur.
6.Ve şüphesiz ceza muhakkak olacaktır.

Nüzul Sebepleri

38.Hakim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime yahudilerin Yüce Allah`ın altı gün içinde yaratıkları kademe kademe yarattığını yedinci gün yani cumartesi günü de istirahata çekildiğini ileri sürmeleri üzerine indirildi.