KAF SURESİ / 519
16.Andolsun ki, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler verdiğini biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız.
17.Hatırla ki, (onun) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek) kaydeder.
18.O hiçbir söz söylemez ki yanında bir gözetleyici hazır bulunmasın.
19.Bir de ölüm sarhoşluğu gerçek olarak gelmiştir. "İşte bu kendisinden kaçtığın şeydir."
20.Sur'a da üflenmiştir. İşte bu tehdid(in gerçekleşmesi) günüdür.
21.Her can beraberinde bir sürücü ve bir şahitle gelir.
22."Andolsun sen bundan habersizdin. Şimdi (gözündeki) perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün pek keskindir."
23.Yakını der ki: "İşte şu yanımdaki hazırdır." [1]
24."Atın cehenneme her inatçı kâfiri.
25.Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.
26.Ki o Allah'la beraber başka ilah edindi. O halde atın onu şiddetli azabın içine."
27.Yakını der ki: "Rabbimiz! Onu ben azdırmadım. Fakat o uzak bir sapıklığın içindeydi."
28.(Allah) der ki: "Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim.
29.Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim."
30.O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O da: "Daha fazlası var mı?" der.
31.Cennet takva sahiplerine uzak olmayacak şekilde yaklaştırılmıştır.
32."Bu sizin vaadolunduğunuz şeydir. Gönülden Allah'a dönen, (Allah'ın hükümlerini) koruyan,
33.Görmediği halde Rahman'dan korkan ve içtenlikle (Allah'a) yönelmiş kalple gelen herkes için.
34.Oraya esenlikle girin. İşte bu sonsuzluk günüdür."
35.Orada istedikleri her şey onlarındır ve katımızda daha fazlası da var.

Dipnotlar

1.Bu ayetin anlamı hakkında tefsirlerde iki farklı açıklama bulunmaktadır: Birincisi: Dünyada ona yakın olan şeytanı der ki: "İşte şu yanımdaki cehenneme atılmak üzere hazırdır." İkincisi: Dünyada ona yakın olup her yaptığını yazan melek der ki: "İşte şu yanımdaki, onun bütün yaptıklarının kayıtlı olduğu defter hazırdır."