FETİH SURESİ / 515
29.Muhammed Allah'ın elçisidir. Onunla birlikte olanlar da inkârcılara karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidirler. Onların rüku ve secde ederek Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Yüzlerinde secde izlerinden (meydana gelen) belirtiler vardır. İşte onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları da (şöyledir): Filizini çıkaran, onu güçlendiren, kalınlaşan ve böylece gövdesinin üzerine duran ekin gibi ki ekincilerin hoşuna gider. (Bu benzetme) inkârcıları onlarla öfkelendirmek içindir. Allah onlardan iman edip salih ameller işleyenlere bağışlama ve büyük bir ecir vaadetmiştir.

49.HUCURAT SURESİ

Hucurat "odalar" anlamına gelir. Bu surenin dördüncü ayetinde bu kelime geçtiği için böyle adlandırılmıştır. Medine döneminde inmiştir. 18 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamber'inin huzurunda öne geçmeyin ve Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah duyandır, bilendir.
2.Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamber'in sesinin üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi ona da bağırmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider.
3.Gerçekten Allah'ın elçisinin yanında seslerini kısanlar var ya; Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için bağışlama ve büyük ecir vardır.
4.Şüphesiz seni odaların arkasından çağıranların çoğu akıl etmeyenlerdir.

Nüzul Sebepleri

1.Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında değişik rivayetler nakledilmiştir. İbnu Münzir`in Hasanı Basri`den rivayet ettiğine göre Müslümanlar bir kurban bayramında Resulullah (a.s.)`tan önce kurbanlarını kestiler. Resulullah (a.s.) da yeniden kurban kesmelerini emretti. Bu ayeti kerime de bu olayla ilgili olarak indirildi.

Taberani`nin el-Mu`cemu`l-Evsat`ta Hz. Aişe (r.a.)`den rivayet ettiğine göre bazı kimseler Ramazan ayı girmeden oruca başlıyor böylece Resulullah (a.s.)`tan önce oruç tutuyorlardı. Bu ayeti kerime de onunla ilgili olarak indirildi.