48.FETİH SURESİ

Bu sure adını, birinci ayetindeki "fetih" kelimesinden almaktadır. Medine döneminde inmiştir. 29 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.
2.Böylece Allah senin önceki ve sonraki günahlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin.
3.Ve Allah sana ulu bir zafer versin.
4.İmanlarına iman katmaları için mü'minlerin kalplerine güven [1] indiren O'dur. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.
5.(Bütün bunlar) mü'min erkeklerle, mü'min kadınları içinde sonsuza kadar kalmaları üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtmesi içindir. Bu, Allah katında büyük bir kurtuluştur.
6.Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara da azap etmesi için. Kötü felaket başlarına gelsin. Allah onlara gazab etmiş, onları lanetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir.
7.Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.
8.Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.
9.Ki Allah'a ve Peygamber'ine iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih edesiniz.

Dipnotlar

1.Sekinet: Güven, huzur, gönül rahatlığı, tereddütsüz teslimiyet, şüpheden uzak inanç.

Nüzul Sebepleri

Hakim ve daha başkalarının Misver bin Mahrame ve Mervan bin Hakem`den rivayet ettiklerine göre Fetih suresi başından sonuna kadar Hudeybiye dönüşü esnasında Mekke ile Medine arasında ve Hudeybiye olayıyla ilgili olarak indirilmiştir.