MUHAMMED SURESİ / 510
30.Dileseydik onları sana gösterirdik, sen onları simalarından tanırdın. Andolsun ki sen onları sözlerinin üslubundan tanırsın. Allah amellerinizi bilir.
31.Andolsun ki, sizi içinizden cihad edenleri ve sabredenleri bilinceye kadar deneyeceğiz; haberlerinizi ortaya çıkarıncaya kadar sınayacağız.
32.Şüphesiz inkâr eden, Allah'ın yolundan alıkoyan ve doğru yol kendilerine belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremezler ve (Allah) onların amellerini boşa çıkaracaktır.
33.Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve amellerinizi geçersiz kılmayın.
34.Şüphesiz inkâr edip Allah'ın yolundan alıkoyan sonra da kâfirler olarak ölenleri Allah bağışlamayacaktır.
35.Siz üstün olduğunuz halde gevşeklik gösterip barışa çağırmayın. Allah sizinledir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
36.Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve sakınırsanız (Allah) size ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez.
37.Eğer onu ister ve sizi sıkıştırırsa [4] cimrilik edersiniz ve (bu) sizin kinlerinizi ortaya çıkarır.
38.İşte sizler böylesiniz. Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz ama içinizden bazıları cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse ancak kendine cimrilik etmiş olur. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer yüz çevirirseniz yerinize başka bir toplum getirir de sonra onlar sizin gibi olmazlar.

Dipnotlar

4.Yahut: Bütün mallarınızı alır ve böylece sizi çıplak (malsız mülksüz) bırakırsa.

Nüzul Sebepleri

33.Ebu Hatim ve Kitâbu`s-Salat`ta Muhammed bin Nadr el-Mervezi`nin Ebu`l-Aliye (r.a.)`den rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.)`ın ashabından bazı kimseler, şirkle beraber iyiliğin fayda vermeyeceği gibi Allah`tan başka ilah olmadığına iman ettikten sonra günâhın bir zarar vermeyeceği kanaatine kapılmışlardı. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Dolayısıyla günâhın iyi ameli sileceğinden korkmaya başladılar.