47.MUHAMMED SURESİ

İkinci ayetinde Hz. Muhammed (s.a.s.)'in adı geçtiği için böyle adlandırılmıştır. Medine döneminde indirilmiştir. 38 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkarmıştır.
2.İman eden, salih ameller işleyen ve Muhammed'e indirilene -ki o Rablerinden (gelen) bir gerçektir- iman edenlerin kötülüklerini örtmüş ve durumlarını düzeltmiştir.
3.Bu, inkâr edenlerin bâtıla uymaları, iman edenlerin ise Rablerinden gelen gerçeğe uymaları dolayısıyladır. İşte Allah insanlara örneklerini böyle açıklar.
4.İnkâr edenlerle (savaşta) karşı karşıya geldiğinizde hemen boyunlarını vurun. Sonunda onları yenik düşürüp üstünlük sağladığınızda (esirleri) sıkı bağlara bağlayın. Artık bundan sonra ya lütufta bulunu(p serbest bırakı)n veya fidye karşılığı salıverin. Savaş ağırlıklarını bırakıncaya kadar [1] (böyle sürdürün). İşte böyle. Allah dileseydi onlardan öc alırdı. Ancak sizi birbirinizle imtihan etmek için (böyle emrediyor). Allah yolunda öldürülenlerin ise amellerini boşa çıkarmayacak.
5.Onları hidayete iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
6.Onları kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır.
7.Ey iman edenler! Siz eğer Allah'a [2] yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam tutar.
8.İnkâr edenlere gelince; yüzükoyun düşüş onlara olsun! (Allah) onların amellerini boşa çıkarmıştır.
9.Bu onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamaları dolayısıyladır. O da, onların amellerini heder etti.
10.Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları yerle bir etti. Bu inkâr edenler için de benzerleri vardır.
11.Bu, Allah'ın iman edenlerin dostu olması, inkâr edenlerin ise hiç dostlarının olmaması sebebiyledir.

Dipnotlar

1.Yani kâfirler silahlarını bırakıncaya ve tamamen teslim oluncaya kadar.

2.Allah`ın dinine ve peygamberine.