CASİYE SURESİ / 502
33.Yaptıklarının kötülükleri karşılarına çıkmış ve alaya aldıkları şey kendilerini kuşatmıştır.
34.(Kendilerine) şöyle denir: "Siz bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz. Barınağınız ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur.
35.Bu, Allah'ın ayetlerini alaya aldığınız ve dünya hayatı sizi aldattığı içindir." Artık bugün oradan çıkarılmazlar ve onlardan (Allah'ı) hoşnut edecek bir şey yapmaları da istenmez.
36.O halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
37.Göklerde ve yerde ululuk O'nundur. O güçlüdür, hikmet sahibidir.

46.AHKAF SURESİ

Bu surenin 21. ayetinde Ahkaf diyarından söz edildiğinden bu şekilde adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 35 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ha. Mim.
2.Kitab'ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır.
3.Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak üzere ve belli bir süreye göre yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeyden yüz çevirmektedirler.
4.De ki: "Allah'tan başka çağırdıklarınızı (dua ettiklerinizi) gördünüz mü? Onların yerden neyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Eğer doğru sözlü iseniz bana bundan başka bir kitap veya bir ilim kalıntısı getirin.
5.Allah'tan ayrı olarak, kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek kimselere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvarışlarından habersizdirler.