45.CASİYE SURESİ

"Casiye", "diz üstü çökmüş" anlamına gelir. 28. ayetinde kıyamet günü her ümmetin dizüstü çökmüş olacağından sözedildiği için bu sure böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 37 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ha. Mim.
2.Kitab'ın indirilişi, güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır.
3.Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.
4.Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı bütün canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir topluluk için ayetler vardır.
5.Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten rızık indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları yönlendirmesinde akıl eden bir topluluk için ayetler vardır.
6.Bunlar, Allah'ın, sana hak üzere okuduğumuz ayetleridir. Öyleyse onlar, Allah'tan ve ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
7.Çok yalancı, çok günahkar her kişinin vay haline!
8.Kendine Allah'ın ayetleri okunurken işitir; sonra büyüklük taslayarak onları hiç işitmemiş gibi (küfründe) direnir. Sen onu acıklı bir azapla müjdele.
9.Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
10.Arkalarında cehennem var. Kazandıkları da, Allah'tan başka edindikleri dostlar da kendilerinden bir şey savamaz. Onlar için büyük bir azap vardır.
11.Bu (Kur'an) bir hidayettir (doğru yola iletici bir rehberdir). Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere ise iğrenç olanından, acıklı bir azap vardır.
12.Allah, içinde emriyle gemilerin yürümesi ve O'nun lütfundan (rızık) aramanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Umulur ki şükredersiniz.
13.Gökte ve yerde ne varsa hepsini kendinden (bir nimet olarak) sizin hizmetinize sundu. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.