DUHAN SURESİ / 498
40.Şüphesiz o ayırım günü onların tümünün buluşma vaktidir.
41.O gün dost dosttan bir şey savamaz ve onlara yardım da edilmez.
42.Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O, güçlüdür, çok merhametlidir.
43.Muhakkak ki Zakkum ağacı,
44.Günahkarın yiyeceğidir.
45.Erimiş maden gibi. Karınlarında kaynar.
46.Kaynar suyun kaynaması gibi.
47."Onu tutun, cehennemin ortasına sürükleyin.
48.Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün."
49."Tat. Çünkü (kendince) üstün ve şerefli olan sendin."
50."İşte bu hakkında şüpheye düştüğünüz şeydir.
51.Şüphesiz takva sahipleri güvenli bir makamdadırlar.
52.Bahçelerde ve pınar başlarında.
53.İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı (otururlar).
54.İşte böyle. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.
55.Orada güven içinde her tür meyvayı isterler.
56.Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah) onları cehennem azabından korumuştur.
57.Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur.
58.Belki düşünüp öğüt alırlar diye onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık.
59.Artık sen (onların başlarına gelecekleri) gözle. Onlar da gözlüyorlar.

Nüzul Sebepleri

49.el-Emevi`nin Meğazi`sinde İkrime`den ve İbnu Cerir`in Katade`den nakletmiş olduğu rivayetlerden anlaşıldığına göre Ebu Cehl, kendisinin üstün ve şerefli biri olduğunu söyleyip dururdu. Bu ayeti kerime de ona karşı indirildi.