DUHAN SURESİ / 497
19.Ve: "Allah'a karşı büyüklenmeyin. Şüphesiz ben size apaçık bir delil getiriyorum" diye.
20."Şüphesiz ben sizin beni taşlamanızdan, benim de Rabbim sizin de Rabbiniz (olan Allah)'a sığındım.
21.Eğer bana iman etmediyseniz, benden uzaklaşın.
22.Sonunda Rabbine: "Bunlar suçlu bir kavimdirler" diye dua etti.
23."O halde kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz.
24.Denizi sakin bir halde bırak. Şüphesiz onlar boğulacak bir ordudur."
25.Onlar geride nice bahçeler ve pınarlar bıraktılar.
26.(Nice) ekinler ve değerli konaklar!
27.Ve içinde zevk sürdükleri (nice) nimetler!
28.İşte böyle. Biz onları başka bir topluluğa miras bıraktık.
29.Onlara ne gök ne de yer ağladı. Kendilerine mühlet de verilmedi.
30.Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık.
31.Firavun'dan. Şüphesiz o ölçüyü taşıranlardan bir büyüklenici (zorba) idi.
32.Andolsun ki biz onları bir bilgi üzere alemlere üstün kıldık.
33.Ve onlara ayetlerden (mucizelerden), her birinde apaçık bir imtihan bulunan şeyler verdik.
34.Şüphesiz bunlar diyorlar ki:
35."İlk ölümümüzden başka bir şey yoktur ve biz yeniden diriltilecek değiliz.
36.Eğer doğru sözlüyseniz bize atalarımızı getirin."
37.Onlar mı daha hayırlıdırlar yoksa Tubbe' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar suçlulardı.
38.Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
39.Biz onları ancak hak üzere yarattık. Ama onların çoğu bilmezler.