ZUHRUF SURESİ / 494
61.Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. [2] Öyleyse ondan (kıyametin geleceğinden) hiç şüphe etmeyin ve bana uyun. Dosdoğru yol budur.
62.Sakın şeytan sizi alıkoymasın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır.
63.İsa apaçık delillerle geldiğinde şöyle demişti: "Ben size hikmetle ve üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazılarını açıklamak için geldim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.
64.Muhakkak ki Allah benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir, O'na kulluk edin. Dosdoğru yol budur."
65.Aralarından birtakım gruplar ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından dolayı zalimlerin vay haline!
66.Onlar sırf, kendileri farkında değilken, kıyametin ansızın başlarına gelmesini mi bekliyorlar?
67.O gün, takva sahipleri dışında yakın dostlar birbirlerine düşmandırlar.
68."Ey kullarım! Bugün size bir korku yoktur ve üzülmeyeceksiniz de!"
69.Onlar ayetlerimize iman etmiş ve Müslüman olmuşlardır.
70.Siz ve eşleriniz cennete girin, sevinç içinde ağırlanacaksınız.
71.Onların önlerinde altın tepsiler ve testilerle dolaşılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey var. Ve siz orada sonsuza kadar kalacaksınız.
72.İşte yaptıklarınıza karşılık mirasçısı kılındığınız cennet budur.
73.Orada sizin için bolca meyveler vardır ve onlardan yersiniz.

Dipnotlar

2.Yani kıyametin yaklaştığını bildiren bir işarettir.