ZUHRUF SURESİ / 493
48.Onlara gösterdiğimiz her âyet muhakkak bir ötekinden daha büyüktü. Belki dönerler diye onları azaba uğrattık.
49.Dediler ki: "Ey büyücü! Sana olan ahdi üzere bizim için Rabbine dua et, gerçekten biz hidayete geleceğiz.
50.Fakat üzerlerinden azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönmeye başladılar.
51.Firavun kavminin içinde seslenip dedi ki: "Ey kavmim! Mısır'ın hükümranlığı ve şu altımdan akıp giden ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz?
52.Ya da ben şu zavallı, neredeyse söz anlatamayacak durumda olan kişiden daha iyi değil miyim?
53.Onun üzerine altından bilezikler atılmalı veya kendisiyle birlikte, yakınında bulunan melekler gelmeli değil miydi?
54.O kavmini küçümsedi onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi.
55.Sonunda bizi öfkelendirindiklerinde onlardan öç aldık. Böylece hepsini birden (suda) boğduk.
56.Böylece onları sonradan gelecekler için (ibret verici) bir geçmiş ve bir örnek kıldık.
57.Meryem'in oğlu örnek verilince senin kavmin hemen ondan dolayı keyifli keyifli gülüyorlar.
58.Dediler ki: "Bizim ilâhlarımız mı hayırlıdır yoksa o mu?" Bunu sana karşı sırf tartışma için ortaya attılar. Gerçek şu ki, onlar kavgacı bir topluluktur.
59.O sadece kendine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur.
60.Eğer dileseydik size bedel melekler kılardık da yeryüzünde sizin yerinize geçerlerdi.

Nüzul Sebepleri

57.Ahmed bin Hanbel ve Taberani`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.): "Allah`tan başka kendilerine tapılanlarda bir hayır yoktur" diye buyurunca, müşrikler: "Sen İsa`nın peygamber ve salih bir kul olduğunu ileri sürmüyor musun? Oysa Allah`tan ayrı olarak ona da tapıldı" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Bir rivayete göre de: "Şüphesiz siz ve Allah`tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz" (Enbiya, 21/98) mealindeki ayeti kerime indirilince müşrikler: "İsa`ya da tapıldı. Öyleyse onun da cehenneme girmesi gerekir" dediler. Bu ayeti kerime de buna karşı indirildi. (Bu konuda ayrıca Enbiya suresinin 101. ayeti kerimesinin iniş sebebine bakınız.)