ZUHRUF SURESİ / 491
23.İşte böyle senden önce hangi beldeye bir uyarıcı gönderdiysek muhakkak oranın varlıklıları: "Biz atalarımızı bir din üzere bulduk ve biz onların izlerine uymaktayız" demişlerdir.
24.(Peygamberlerin her biri): "Ya ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirdiysem?" dedi. Onlar: "Doğrusu biz sizinle gönderileni inkâr edenleriz" dediler.
25.Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak.
26.Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: "Doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım.
27.Ancak beni yaratan müstesna. Şüphesiz O beni doğru yola yöneltecektir.
28.Ve bunu (tevhid inancını) kendinden sonra gelecekler içinde kalıcı bir söz kıldı. (Artık) umulur ki dönerler.
29.Gerçek şu ki, onları ve atalarını kendilerine gerçek ve açıklayıcı peygamber gelinceye kadar geçindirdim.
30.Hak kendilerine gelince de: "Bu bir büyüdür ve biz onu inkâr edenleriz" dediler.
31.Ve dediler ki: "Bu Kur'an iki kentin birinden, büyük bir adama indirilmeli değil miydi?"
32.Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık ve biri birine iş gördürebilsin diye bazılarını bazılarından derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.
33.Eğer insanlar (küfürde) tek bir ümmet olacak olmasaydı Rahman'ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Nüzul Sebepleri

31-32.Müşrikler Resulullah (a.s.)`a vahyedilen Kur`an-ı Kerim`i kabul etmeyince çeşitli itirazlarda bulundular. Bu itirazlarından biri de, Kur`an`ın aslında Mekke veya Taif`in ileri gelenlerinden birine indirilmesinin daha uygun olacağı iddiaları oldu. Yüce Allah onların bu iddialarına karşı bu ayeti kerimelerini indirdi. (Bu konuda ayrıca Yunus suresinin 2. ayeti kerimesinin iniş sebebine bakınız.)