ZUHRUF SURESİ / 490
11.O, gökten bir ölçüye göre su indirendir. Onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte siz de böyle çıkarılırsınız.
12.O, bütün çiftleri yaratan ve gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri varedendir.
13.Onların sırtlarına binmeniz sonra onlara bindiğinizde Rabbinizin nimetini anmanız ve (şöyle) demeniz için: "Bunu bize boyun eğdiren (Allah)'ın şanı pek yücedir, yoksa biz bunu (hizmetimize) yanaştıramazdık.
14.Ve biz elbette Rabbimize döneceğiz."
15.(Böyleyken) kullarından O'na bir parça nisbet ettiler. [1] Doğrusu insan apaçık bir nankördür.
16.Yoksa (Allah) yarattıklarından kendine kızlar edindi de oğulları size mi seçti?
17.Oysa onlardan birine Rahman'a isnat ettiği (kız çocuk) müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilir.
18.Süs içinde yetiştirilip mücadelede açık olmayanı mı (Allah'a yakıştırıyorlar)?
19.Rahman'ın kulları olan melekleri dişiler kıldılar. Onların yaratılışlarına şahit mi oldular? Şahitlikleri yazılacak ve (bundan) sorulacaklar.
20.Dediler ki: "Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik." Onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
21.Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de şimdi ona mı sarılıyorlar?
22.Hayır onlar: "Doğrusu atalarımızı bir din üzere bulduk biz de şimdi onların izleri üzere doğru yolda gidiyoruz" dediler.

Dipnotlar

1.Kullarından bazılarını O`na nisbet ederek O`nun çocukları gibi gösterdiler. Çünkü çocuk ebeveynden bir parça gibi görülür.