ŞURA SURESİ / 489
52.Böylece sana da kendi emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat onu bir nur kıldık; onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz. Şüphesiz sen doğru yola iletiyorsun.
53.Göklerde ve yerde ne varsa kendine ait olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki işler Allah'a döner.

43.ZUHRUF SURESİ

Altın, mücevher anlamına gelen "Zuhruf" kelimesi bu surenin 35. ayetinde geçtiğinden sureye ad olmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. 89 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ha. Mim.
2.Apaçık Kitab'a andolsun;
3.Olur ki akıl edersiniz diye onu Arapça bir Kur'an kıldık.
4.Şüphesiz o katımızda ana kitapta (Levhi Mahfuz'da kayıtlı)dır; pek yüce ve hikmet doludur.
5.Aşırıya giden bir topluluksunuz diye size zikri (Kur'anı) göndermekten vaz mı geçelim?
6.Oysa biz öncekiler içinde nice peygamberler gönderdik.
7.Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmesinler.
8.Biz de bunlardan daha güçlü olanları helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti.
9.Andolsun ki, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan muhakkak: "Onları üstün ve bilen (Allah) yarattı" diyeceklerdir.
10.O, sizin için yeri bir döşek yapan ve olur ki doğru yolu bulursunuz diye onda size yollar açandır.