FUSSİLET SURESİ / 479
21.Derilerine: "Bizim aleyhimize niye şahitlik ettiniz?" derler. Onlar da derler ki: "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi ilk kez yaratan da O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz."
22.Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik edeceğini (düşünüp onlardan) sakınmıyordunuz. Aksine yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz.
23.İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helake sürükledi ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz.
24.Eğer dayanırlarsa ateş onların barınağıdır. (Allah'ı) hoşnut etmek isterlerse artık hoşnut edecek bir şey yapmalarına izin verilmez. [2]
25.Biz onlara birtakım yakınlar musallat ettik. Onlar, kendilerine önlerindekini ve arkalarındakini süslü gösterdiler. Kendilerinden önce geçmiş olan cin ve insan toplulukları içinde (uygulanan) söz, onlar için de hak oldu. Çünkü onlar hüsrana uğrayanlardı.
26.İnkar edenler dediler ki: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin ve (okunurken) içine yaygaralar karıştırın. Olur ki üstün gelirsiniz."
27.İnkar edenlere muhakkak şiddetli bir azap tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız.
28.İşte bu, Allah'ın düşmanlarına olan cezası ateştir. Ayetlerimizi bile bile inkâr etmelerine karşılık onlara orada sonsuza kadar kalacakları yurt vardır.
29.İnkar edenler derler ki: "Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster onları ayaklarımızın altına alalım da en aşağılardan olsunlar.

Dipnotlar

2.Yahut: "Eğer özür dilemeye kalkarlarsa özürleri kabul edilmez" veya "hoşnut olacakları dünyaya dönmek isterlerse bu şekilde döndürülerek hoşnutluğa kavuşturulmazlar."