41.FUSSİLET SURESİ

Üçüncü ayetinde geçen ve "etraflıca açıklandı" anlamına gelen "fussilet" kelimesi bu sureye ad olmuştur. Secde, Ha Mim - Secde, Mesabih ve Akvat gibi başka adları da vardır. Mekke döneminde indirilmiştir. 54 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ha. Mim.
2.(Bu Kitap) Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir.
3.Bilen bir topluluk için ayetleri açıklanmış Arapça okunan bir kitaptır.
4.Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ama onların çoğu yüz çevirdi. Artık onlar duymazlar.
5.Dediler ki: "Bizi kendisine çağırdığın şeye karşı kalplerimiz bir örtü içindedir, kulaklarımızda da bir ağırlık var. Bizimle senin aranda da bir perde var. Artık sen (bildiğini) yap, biz de (bildiğimizi) yapıyoruz."
6.De ki: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın bir ilah olduğu vahyolunuyor. Şu halde O'na yönelin, ve O'ndan bağışlanma dileyin. Ortak koşanların vay hallerine!
7.Onlar ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti inkâr ederler.
8.İman edip salih ameller işleyenler için kesintisiz bir ecir vardır.
9.De ki: "Siz yeryüzünü iki günde yaratanı inkâr ediyor ve O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte alemlerin Rabbi O'dur."
10.Orada, üstünden sabit dağlar var etti; onu bereketli kıldı ve onda soranlar (rızıklarını arayanlar) için eşit olarak gıdalarını dört günde takdir etti.
11.Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yere: "İsteyerek veya istemeyerek gelin" dedi. Onlar: "İsteyerek geldik" dediler.