MÜ'MİN SURESİ / 474
59.Kıyamet saati muhakkak gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ancak insanların çoğu iman etmezler.
60.Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin duanızı kabul edeyim. Bana ibadetten büyüklenenler [2] küçük düşürülmüş olarak cehenneme gireceklerdir.
61.Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlar için lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.
62.Rabbiniz Allah işte budur. O her şeyin yaratıcısıdır. O'ndan başka ilâh yoktur. Artık nasıl (haktan) çevriliyorsunuz?
63.İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkâr edenler böyle (haktan) çevrilirler.
64.Allah, sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapan, sizi şekillendiren ve şekillerinizi güzel yapan ve temiz şeylerle sizi rızıklandırandır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek uludur.
65.O diridir, O'ndan başka ilâh yoktur. Şu halde dini yalnız kendisine halis kılarak O'na dua edin. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır.
66.De ki: "Ben, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan nehyolundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Dipnotlar

2.Büyüklük taslayarak bana ibadet etmekten kaçınanlar.

Nüzul Sebepleri

66.Cuveybir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Velid bin Muğire ile Şeybe bin Rabi`a`nın, Resulullah (a.s.)`ı getirdiği dini terkederek atalarının, dedelerinin dinlerine bağlanmaya çağırmaları üzerine indirildi.