MÜ'MİN SURESİ / 473
50.Onlar: "Elçileriniz size apaçık delillerle gelmiyorlar mıydı?" derler. "Evet (geliyorlardı)" derler. (Bunun üzerine) onlar: "Öyleyse siz dua edin" derler. Ancak inkârcıların duaları hep boşunadır.
51.Şüphesiz biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin duracakları günde de yardım ederiz.
52.O gün zalimlere özürleri yarar sağlamaz. Lanet onlaradır ve yurdun en kötüsü de onlaradır.
53.Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik. İsrail oğullarına da Kitab'ı miras bıraktık.
54.Akıl sahipleri için bir hidayet ve öğüt olarak.
55.Şu halde sen sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Günâhın için bağışlanma dile ve akşam, sabah Rabbini hamd ile tesbih et.
56.Kendilerine gelmiş açık bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler var ya, onların göğüslerinde erişemeyecekleri bir büyüklükten başka bir şey yok. Artık sen Allah'a sığın. Şüphesiz O, duyandır, görendir.
57.Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler.
58.Kör ile gören bir olmaz. İman edip salih ameller işleyenlerle kötülük eden de. Ne kadar da az düşünüyorsunuz.

Nüzul Sebepleri

56.Ka`bu`l-Ahbar (r.a.)`dan rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime yahudilerin Deccal hakkındaki iddiaları ve tartışmaları hakkında indirilmiştir.

Buna benzer bir rivayet de Ebu`l-Aliye`den nakledilmiştir. Ebu`l-Aliye`den rivayet edildiğine göre yahudiler Resulullah (a.s.)`a gelerek Deccal`dan söz ettiler, onun kendi aralarından çıkacağını, büyük işler çevireceğini ileri sürdüler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi. Bu rivayete göre ayeti kerimede: "Artık sen Allah`a sığın" denirken Resulullah (a.s.)`ın Deccal`ın fitnesinden Allah`a sığınması istenmiştir.