ZÜMER SURESİ / 465
57.Yahut: "Eğer Allah beni hidayete erdirseydi mutlaka takva sahiplerinden olurdum" demesinden.
58.Yahut azabı gördüğü an: "Keşke benim için bir geri dönüş olsaydı da iyilik edenlerden olsaydım" demesinden.
59."Hayır. Sana ayetlerim geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkâr edenlerden oldun."
60.Kıyamet günü, Allah'a karşı yalan söyleyenleri, yüzleri simsiyah halde görürsün. Büyüklenenler için cehennemde barınacak yer mi yok?
61.Allah takva sahiplerini zafere ulaşmalarıyla kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz ve onlar üzülmezler de.
62.Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O, her şeye vekildir.
63.Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler ise, işte onlar ziyana uğrayanlardır.
64.De ki: "Bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey bilgisizler?"
65.Andolsun sana da, senden öncekilere de vahyedildi. Eğer ortak koşarsan kesinlikle amelin boşa gider ve mutlaka ziyana uğrayanlardan olursun.
66.Hayır. Sen yalnızca Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol.
67.Onlar Allah'ı gereği gibi bilemediler. Oysa kıyamet günü yer tamamen O'nun avucundadır ve gökler sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir.