ZÜMER SURESİ / 462
32.Allah'a karşı yalan uydurandan ve kendisine gelen doğruyu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnkâr edenler için cehennemde barınacak yer mi yok?
33.Doğruyu getiren ve onu doğrulayana gelince işte onlar takva sahipleridir.
34.Onlara Rablerinin katında istedikleri her şey vardır. İşte iyilik edenlerin mükâfatları budur.
35.Çünkü Allah onların yaptıklarının en kötülerini örtecek ve kendilerine yapmakta olduklarının en güzeliyle karşılık verecektir.
36.Allah kuluna yeterli değil midir? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
37.Allah kimi de hidayete erdirirse onun için bir saptırıcı yoktur. Allah güçlü ve öç alıcı değil midir?
38.Andolsun ki, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan muhakkak: "Allah" diyeceklerdir. De ki: "Öyleyse Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Allah bana bir zarar dilese onlar O'nun zararını kaldırabilirler mi? Yahut bana bir rahmet dilese onlar O'nun rahmetini tutabilirler mi?" De ki: "Allah bana yeter. Güvenenler (tevekkül edenler) de yalnız O'na güvensinler."
39.De ki: "Ey kavmim! Gücünüzün elverdiğini yapın, ben de yapıyorum. Yakında bileceksiniz.
40.Rezil edici azabın kime geleceğini ve kalıcı azabın kimin başına ineceğini.

Nüzul Sebepleri

36.Abdurrezzak`ın Ma`mer`den rivayet ettiğine göre müşrikler Resulullah (a.s.)`a: "İlahlarımızı kötülemekten vazgeç yoksa onlara söyleriz seni çarparlar" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.