SAD SURESİ / 458
84.(Allah) dedi ki: "İşte bu gerçektir ve ben gerçeği söylerim.
85.Andolsun ki, ben cehennemi seninle [8] ve onlardan sana uyanlarla dolduracağım.
86.De ki: "Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden bir yükümlülük getirenlerden (öylesine kuruntuya girenlerden) değilim.
87.Bu ancak alemler için bir hatırlatmadır.
88.Onun haberini bir süre sonra muhakkak bileceksiniz.

39.ZÜMER SURESİ

Zümer kelimesi gruplar anlamına gelmektedir. Bu sure, 71. ve 73. ayetlerinde bu kelime geçtiği için böyle adlandırılmıştır. 52-54. ayetleri dışında kalan kısmı Mekke döneminde inmiştir. 75 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Kitab'ın indirilişi güçlü ve hakim olan Allah tarafındandır.
2.Şüphesiz biz sana Kitab'ı hak olarak indirdik. O halde dini yalnız O'na halis kılarak Allah'a ibadet et.
3.İyi bil ki halis din yalnız Allah'ındır. O'ndan başka dostlar edinenler (derler ki): "Biz bunlara sırf bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri konularda aralarında hüküm verir. Doğrusu Allah yalancı ve çok inkârcı olan kimseyi doğru yola iletmez.
4.Allah çocuk edinmek isteseydi yarattığından dilediğini seçerdi. O (bundan) münezzehtir. O tek ve mutlak üstünlük sahibi olan Allah'tır.
5.Gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Geceyi gündüzün üzerine bürüyor, gündüzü de gecenin üzerine bürüyor; güneşi ve ayı da buyruk altına almıştır. Her biri belli bir süreye kadar hareket eder. İyi bil ki, güçlü olan, bağışlayan O'dur.

Dipnotlar

8.Sen ve senin soyundan gelenlerle.