SAD SURESİ / 457
62.Derler ki: "Ne oluyor da, kendilerini kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz?
63.Biz onları alaya almıştık. Yoksa gözler onlardan kaydı mı?
64.İşte cehennem halkının birbiriyle olan bu tartışması kesin gerçektir.
65.De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve mutlak üstünlük sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur."
66.(O) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir, güçlüdür, çok bağışlayandır.
67.De ki: "Bu büyük bir haberdir.
68.Siz ondan yüz çeviriyorsunuz.
69.Yüce topluluk (mele-i a'la) aralarında tartışırlarken benim (haklarında) bir bilgim yoktu.
70.Bana ancak benim apaçık bir uyarıcı olmamdan dolayı (bunlar) vahyediliyor."
71.Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben çamurdan, bir insan yaratacağım.
72.Ben ona şeklini verdiğim ve içine ruhumdan üflediğim zaman siz onun için hemen secdeye varın".
73.Bunun üzerine meleklerin tümü topluca secde ettiler.
74.Yalnız İblis hariç. O büyüklük tasladı ve inkâr edenlerden oldu.
75.(Allah) dedi ki: "Ey İblis! Seni iki elimle yarattığıma secde etmekten alıkoyan ne oldu? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun?
76.Dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten onu ise çamurdan yarattın."
77.(Allah) dedi ki: "Öyleyse çık oradan, sen artık kovulmuş birisin.
78.Ceza gününe kadar lanetim senin üzerinedir".
79.Dedi ki: "Ey Rabbim! Öyleyse onların diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı".
80.(Allah) dedi ki: "O halde sen süre tanınanlardansın.
81.Bilinen zamanın (dolacağı) güne kadar".
82.Dedi ki: "Senin yüceliğine andolsun ki, muhakkak onların tümünü azdıracağım.
83.Ancak onlardan ihlasa erdirilmiş kulların müstesna".