SAD SURESİ / 456
43.Ona katımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt olması üzere ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını daha bahşettik.
44."Eline bir demet sap al da onunla vur ve yeminini bozma." Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. Ne iyi bir kuldu! O (her tutumunda Allah'a) yönelen biriydi.
45.Güç ve basiret sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an.
46.Biz onları (ahiret) yurdu(nu) anmaktan ibaret halis bir özellikle ihlaslı kimseler kıldık.
47.Şüphesiz onlar bizim katımızda seçkinlerden, hayırlılardandırlar.
48.İsmail'i, Elyasa'ı ve Zülkifl'i de an. Hepsi hayırlılardandı.
49.Bu bir hatırlatmadır. Takva sahipleri için elbette güzel bir varış yeri vardır.
50.Kapıları kendilerine açılmış halde Adn cennetleri.
51.Orada yaslanmışlardır. Orada pek çok meyve ve içecek isterler.
52.Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine dikmiş yaşıt eşler vardır.
53.İşte hesap günü için size vaadedilen budur.
54.Doğrusu bu bizim tükenmesi olmayan rızkımızdır.
55.Bu böyledir. Azgınlar için ise en kötü bir varış yeri vardır.
56.Cehennem. Oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!
57.İşte bu. Onu tatsınlar. Kaynar su ve irin(dir.
58.Ona benzer daha başka tür tür (azaplar) da vardır.
59.(Küfrün elebaşılarına şöyle denir): "İşte bunlar da sizinle birlikte (küfürde) direnenlerdir. [7]" "Onlar rahatlık görmesinler. Çünkü onlar ateşe gireceklerdir."
60.Derler ki: "Aksine siz rahatlık görmeyin. Bunu bizim başımıza siz getirdiniz. (Bu) ne kötü bir durak!"
61.Derler ki: "Ey Rabbimiz! Bunu bizim başımıza kim getirdiyse onun ateşteki azabını kat kat artır."

Dipnotlar

7.Veya sizinle birlikte cehenneme girecek olanlardır.