SAD SURESİ / 455
27.Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkâr edenlerin zannıdır. (İçine atılacakları) ateşten dolayı inkâr edenlerin vay haline!
28.Yoksa biz iman edip salih ameller işleyenleri yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi tutacağız? Yoksa takva sahiplerini yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız?
29.(Bu), ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
30.Davud'a Süleyman'ı bahşettik. O ne güzel bir kuldu! (Her tutumunda Allah'a) yönelen biriydi.
31.Hani ona akşam üstü safkan, yağız koşu atları gösterilmişti. [4]
32.Dedi ki: "Doğrusu ben mal sevgisine kapıldım da, Rabbimin zikrinden geri kaldım." [5] Nihayet (güneş) perdenin arkasına gizlendi.
33."Onları bana geri getirin" dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. [6]
34.Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik ve onun tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra (bize) yöneldi.
35.Dedi ki: "Rabbim! Beni bağışla ve bana, benden sonra kimseye nasip olmayacak bir hükümranlık lütfet. Şüphesiz, sen çok ihsan sahibisin."
36.Böylece biz de rüzgârı onun buyruğuna verdik. Onun emriyle dilediği tarafa yumuşak bir şekilde akıp gidiyordu.
37.Bütün bina ustası ve dalgıç şeytanları da (onun emrine verdik).
38.Bukağılara vurulmuş halde birbirlerine yaklaştırılmış olan daha başkalarını da.
39.Bu bizim ihsanımızdır. Artık dilediğine ver veya tut. (Bunun) bir hesabı yoktur.
40.Şüphesiz onun bizim katımızda bir yakınlığı ve güzel bir varış yeri (veya geleceği) vardır.
41.Kulumuz Eyyub'u da an. Hani o Rabbine: "Doğrusu şeytan bana bir yorgunluk ve azab dokundurdu" diye seslenmişti.
42."Ayağını yere vur. İşte hem yıkanmada kullanılacak hem de içilecek soğuk bir su!"

Dipnotlar

4.Ayetin metninde geçen "sâfinât" kelimesi hakkında tefsirlerde: "Bir ayağını tırnağı üstüne dikip üç ayağı üzerine duran atlar" denmektedir.

5.Tefsirlerin genelinde atların Hz. Süleyman (a.s.)`a bir akşam üstü arzedildiği ve bunlarla meşgul olurken ikindi namazını kaçırdığı bu yüzden böyle söylediği ifade edilmektedir. Türkçe`deki meallerin çoğunda bu ifadenin anlamı: "Ben mal sevgisini Rabbimi anmaktan dolayı tercih ettim" şeklinde verilmektedir. Ancak ayetin metninde "an" harfi cerri geçtiğinden dolayı bu anlam metne uygun düşmemektedir.

6.Veya: "Ayaklarını ve boyunlarını kesmeye başladı." Tefsirlerde ifade edildiğine göre Süleyman (a.s.) kendisini ikindi namazından alıkoymaları dolayısıyla bu atları kurban ederek etlerini fakirlere dağıttı. Çünkü onun şeriatında at eti yemek caizdi.