38.SAD SURESİ

Adını birinci ayetteki "Sâd" harfinden almaktadır. Mekke döneminde inmiştir. 88 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Sâd. Zikir sahibi [1] Kur'an'a andolsun;
2.Hayır. O inkâr edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler.
3.Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Feryat ettiler ama kurtuluş vakti değildi.
4.Kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine hayret ettiler. İnkâr edenler dediler ki: "Bu yalancı bir büyücüdür.
5.İlâhları tek bir ilâh mı yaptı? Doğrusu bu şaşılacak bir şeydir."
6.Onlardan ileri gelen grup ortaya atılıp (dediler ki): "Yürüyün ve ilâhlarınız üzerinde kararlılık gösterin. Çünkü bu (bizden) istenen bir şeydir.
7.Biz son dinde [2] böyle bir şey duymadık. Bu bir düzmeceden başka bir şey değildir."
8."Zikir (Kitap) aramızdan ona mı indirildi." Hayır onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar henüz azabımı tatmadılar.
9.Yoksa güçlü ve çok ihsan sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların yanlarında mıdır?
10.Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onlara mı aittir? Öyleyse sebepler içinde (sebepleri kullanarak, göğe) yükselsinler.
11.Onlar burada (çeşitli) fırkalardan oluşan bozguna uğratılmış bir ordudur.
12.Onlardan önce Nuh kavmi, Ad (kavmi) ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı.
13.Semud (kavmi), Lut kavmi ve Eyke halkı da. İşte onlar da (peygamberlerine karşı birleşen) gruplardı.
14.Onların hepsi de peygamberleri yalanladılar, böylece cezam hak oldu.
15.Onlar geri dönüşü olmayan bir tek çığlıktan başka bir şey beklemiyorlar.
16.(Alayla): "Rabbimiz! Hesap gününden önce bizim payımızı çabucak ver" derler.

Dipnotlar

1.Öğüt veren veya şan, şeref sahibi.

2.Veya diğer dinde