SAFFAT SURESİ / 450
103.Böylece ikisi de (Allah'ın emrine) teslim olunca ve onu şakağı üzerine yatırınca,
104.Ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim!
105.Sen gerçekten rüyayı doğruladın. İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız."
106.Doğrusu bu apaçık bir imtihandı.
107.Biz ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik.
108.Sonra gelenler arasında onun için (iyi bir ün) bıraktık.
109.İbrahim'e selâm olsun.
110.İyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız.
111.Şüphesiz o, mü'min kullarımızdandı.
112.Ona salihlerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik.
113.Ona da, İshak'a da bereketler verdik. Onların soylarından iyilik eden de var, kendine açıkça haksızlık eden de.
114.Andolsun ki, biz Musa'ya ve Harun'a da lütufta bulunduk.
115.Onları da kavimlerini de o büyük sıkıntıdan kurtardık.
116.Onlara yardım ettik. Böylece üstün gelenler onlar oldular.
117.Onlara açık anlatımlı Kitab'ı verdik.
118.Onları dosdoğru yola ilettik.
119.Sonra gelenler arasında onlar için (iyi bir ün) bıraktık.
120.Musa'ya ve Harun'a selâm olsun.
121.İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız.
122.Şüphesiz onlar mü'min kullarımızdandılar.
123.Şüphesiz İlyas da gönderilmiş peygamberlerdendi.
124.Hani o kavmine şöyle demişti: "Siz (Allah'a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz?
125.Ba'l'e tapıp da yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz? [3]
126.Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı."

Dipnotlar

3.Ba`l: İlyas (a.s.)`ın kavminin taptığı altından yapılma bir puttu. Bilinen Ba`lebek beldesi de bu puta nisbetle böyle adlandırılmıştı.