SAFFAT SURESİ / 449
77.Yalnız onun soyunu sürekli kıldık.
78.Sonra gelenler arasında onun için (iyi bir ün) bıraktık.
79.Alemler içinde Nuh'a selâm olsun.
80.İşte biz iyilik edenleri böyle mükâfatlandırırız.
81.Şüphesiz o mü'min kullarımızdandı.
82.Sonra diğerlerini (suda) boğduk.
83.Doğrusu İbrahim de onun kolundandı. [2]
84.Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti.
85.Hani o babasına ve kavmine şöyle demişti: "Siz neye tapıyorsunuz?
86.Allah'ı bırakıp düzmece ilâhlar mı istiyorsunuz?
87.Peki alemlerin Rabbi hakkındaki kanaatiniz nedir?"
88.Derken yıldızlara bir göz attı,
89."Ben hastayım" dedi.
90.Bunun üzerine onlar arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar.
91.O da gizlice onların ilâhlarının yanına sokulup: "Hani yemiyor musunuz?" dedi.
92."Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz?"
93.Sonunda gizlice üzerlerine yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi.
94.Bunun üzerine hemen koşarak kendisine geldiler.
95.Dedi ki: "Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?
96.Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı.
97.Dediler ki: "Onun için bir bina yapın da kendisini (oradan) alevli ateşe atın."
98.Böylelikle ona bir tuzak kurmak istediler. Ama biz kendilerini aşağılık kıldık.
99.Dedi ki: "Ben Rabbime gideceğim. O beni doğru yola iletecektir.
100.Rabbim bana salihlerden olan bir (çocuk) bahşet."
101.Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.
102.(Çocuk) onun yanında koşacak çağa erince dedi ki: "Ey oğulcağızım! Ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Bak ne düşünürsün?" Dedi ki: "Ey babacığım! Sen emrolunduğunu yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın."

Dipnotlar

2.Onun soyundan gelen bir koldandı.