SAFFAT SURESİ / 447
25.Size ne oluyor ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?
26.Hayır. Onlar bugün tamamen teslim olmuşlardır.
27.Birbirlerine dönüp sorarlar.
28.Derler ki: "Doğrusu siz bize sağdan geliyordunuz." [1]
29.(Ötekiler de) derler ki: "Hayır siz zaten mü'minler değildiniz.
30.Bizim sizin üzerinizde bir nüfuzumuz yoktu. Aksine siz kendiniz azgın bir topluluktunuz.
31.Böylece Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Şüphesiz biz (azabı) tadacağız.
32.Sizi azdırdık. Çünkü biz de zaten azgın kimselerdik."
33.Artık o gün onlar azapta ortaktırlar.
34.İşte biz suçlulara böyle yaparız.
35.Çünkü onlar, kendilerine: "Allah'tan başka ilâh yoktur" dendiğinde büyüklük taslıyorlardı.
36."Biz delirmiş bir şair için ilâhlarımızı mı terkedeceğiz? diyorlardı.
37.Hayır o hakkı getirmiş ve (daha önce) gönderilmiş elçileri doğrulamıştı.
38.Şüphesiz siz acıklı azabı tadacaksınız.
39.Siz yaptıklarınızdan başkasıyla cezalandırılmazsınız.
40.Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna.
41.İşte onlar için bilinen bir rızık vardır.
42.(Türlü) meyveler. Onlar ikram görenlerdir.
43.Nimetleri bol cennetlerde.
44.Tahtlar üzerinde birbirlerine karşı (otururlar).
45.Kaynaktan doldurulmuş kadehlerle etraflarında dolaşılır.
46.Bembeyaz, içenlere lezzet veren (bir içki).
47.Onda ne bir sersemletme vardır ne de ondan dolayı sarhoş olurlar.
48.Yanlarında bakışlarını yalnız kendilerine dikmiş iri gözlü eşler vardır.
49.Onlar adeta örtülü yumurtalar gibidirler.
50.Birbirlerine dönüp sorarlar.
51.İçlerinden biri der ki: "Benim bir yakınım vardı.

Dipnotlar

1.Yani kendinizi hakdan yana göstererek bize yanaşıyordunuz.