37.SAFFAT SURESİ

"Saffat" dizilenler anlamındadır. Birinci ayetinde bu kelime geçtiği için böyle adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 182 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Andolsun saflar halinde dizilenlere,
2.Haykırarak sürükleyenlere,
3.Zikri okuyanlara,
4.Muhakkak ki sizin ilâhınız birdir.
5.(O) göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Doğuların Rabbidir.
6.Şüphesiz biz en yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik.
7.Her azgın şeytandan koruduk.
8.Onlar yüce topluluğu (mele-i a'layı) dinleyemezler ve her yandan atılırlar.
9.Kovulurlar. Onlar için ayrıca kesintisiz bir azap vardır.
10.Ancak bir (söz) çalıp kapan olursa onu da parlak bir ateş izler.
11.Onlara sor: Yaratılış bakımından kendileri mi daha zorludur yoksa bizim (diğer) yarattıklarımız mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.
12.Hayır, sen (bu yaratışa) hayret ettin; onlarsa alay ediyorlar.
13.Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almazlar.
14.Bir ayet (mucize) gördüklerinde alaya alırlar.
15."Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir" derler.
16."Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı gerçekten biz mi diriltileceğiz?
17.Ve önceki atalarımız da mı?"
18.De ki: "Evet hem de küçük düşürülmüş olarak."
19.O sadece bir tek çığlıktan ibarettir. Hemen bakıp kalırlar.
20."Eyvah bize! İşte bu, din günüdür" derler.
21."İşte bu yalanlamakta olduğunuz ayırma (hüküm) günüdür."
22.Zalimleri, onların eşlerini ve tapmakta olduklarını toplayın.
23.Allah'tan başka (taptıklarını). Onları cehennemin yoluna yöneltin.
24.Durdurun onları; çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.