YASİN SURESİ / 445
71.Ellerimizin yaptıklarından kendileri için hayvanlar yarattığımızı ve böylece onlara hâkim olduklarını görmediler mi?
72.Onları, kendilerinin buyruklarına verdik. Böylece onlardan bazıları binekleridir ve bazılarından yiyorlar.
73.Kendileri için onlarda daha bir çok yararlar ve içecekler var. Hâlâ şükretmezler mi?
74.Belki yardım görürler diye Allah'tan başka ilâhlar edindiler.
75.Onlar, kendilerine yardımda bulunmaya güç yetiremezler. Aksine kendileri onlar için hazırlanmış askerlerdir.
76.Artık onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.
77.İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi? Şimdi o, apaçık bir hasım kesildi.
78.Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki: "Çürümüş dağılmış bir haldeyken bu kemikleri kim diriltecek?"
79.De ki: "Onları ilk kez yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir.
80.O, size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır. Siz de ondan yakıyorsunuz.
81.Gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette. O yaratandır, bilendir.
82.Bir şeyi istediğinde O'nun emri sadece ona: "Ol" demesidir. O da hemen oluverir.
83.Her şeyin hükümranlığı elinde olanın şânı pek yücedir ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Nüzul Sebepleri

77-82.Hakim`in sahih olduğunu söylediği bir isnadla Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre As (Asi) bin Vail, eline bir kemik parçası alarak Resulullah (a.s.)`ın yanına geldi. Kemiği elinde ufaladıktan sonra: "Ey Muhammed! Şu ufanmış parçalar mı yeniden diriltilecek?" dedi. Resulullah (a.s.) da: "Evet. Allah şunu diriltir. Sonra seni öldürür, sonra diriltir. Sonra seni cehennem ateşine sokar" diye buyurdu. Bu olayın ardından bu ayeti kerimeler indirildi.