YASİN SURESİ / 444
55.Şüphesiz cennet halkı bugün sevinç dolu bir meşguliyet içindedirler.
56.Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara yaslanmışlardır.
57.Orada meyveler ve istedikleri her şey onlarındır.
58.Merhamet sahibi Rabdan onlara sözlü selâm vardır.
59.Ey suçlular! Siz bugün ayrılın.
60.Ey Ademoğulları! Size, şeytana kulluk etmeyin; çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır diye bir and vermedim mi?
61.Bana kulluk edin, doğru yol budur.
62.O sizden pek çok nesilleri saptırmıştı. Hiç akıl etmiyor muydunuz?
63.İşte bu size vaadedilen cehennemdir.
64.İnkâr etmenize karşılık bugün oraya girin.
65.Bugün ağızlarını mühürleriz ve kazanmakta olduklarını elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder.
66.Dileseydik gözlerini silme kör ederdik de yolda koşuşup dururlardı. Ama nasıl göreceklerdi?
67.Dileseydik oldukları yerde onların kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gitmeye ne de geri dönmeye güçleri yeterdi.
68.Kime uzun ömür verirsek yaratılışta onu tersine çeviririz. [2] Hâlâ akıl etmiyorlar mı?
69.Biz ona şiir öğretmedik. Ona yakışmaz da. Bu yalnızca bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
70.Diri olanı uyarması ve kâfirler hakkındaki sözün hak olması için (Kur'an ona indirildi).

Dipnotlar

2.Güçlü halden zayıf hale döndürürüz.