YASİN SURESİ / 441
13.Onlara elçilerin geldiği o kasabanın halkını örnek ver.
14.Hani onlara iki (elçi) göndermiştik de o ikisini yalanlamışlardı. Bunun üzerine bir üçüncüyle güçlendirdik. Dediler ki: "Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz".
15.Dediler ki: "Siz de bizim gibi birer insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman da bir şey indirmemiştir. Siz ancak yalan söylüyorsunuz."
16.(Elçiler) dediler ki: "Rabbimiz biliyor ki biz muhakkak size gönderilmiş elçileriz.
17.Bize düşen de sadece apaçık bir tebliğdir."
18.Dediler ki: "Doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer (yaptığınıza) son vermezseniz andolsun sizi taşlayacağız ve bizden size acıklı bir azap dokunacaktır."
19.(Elçiler) dediler ki: "Sizin uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye mi (uğursuzluğa uğradınız)? Doğrusu siz çok ileri giden bir topluluksunuz".
20.Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak gelip dedi ki: "Ey kavmim! Elçilere uyun.
21.Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar.
22.Ben niçin beni yaratana kulluk etmemeyim. Siz O'na döndürüleceksiniz.
23.Ben O'ndan başka ilâhlar edinir miyim? Rahman bana bir zarar dokundurmak istese onların şefaatleri bana bir yarar sağlamaz ve beni kurtaramazlar da.
24.O takdirde ben apaçık bir sapıklık içinde olurum.
25.Şüphesiz ben Rabbinize iman ettim; işte beni dinleyin."
26.Ona: "Cennete gir" denildi. O da dedi ki: "Keşke kavmim bilseydi,
27.Rabbimin beni bağışladığını ve beni ağırlananlardan kıldığını."