FATIR SURESİ / 438
31.Sana Kitap'tan kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak vahyettiğimiz gerçeğin kendisidir. Şüphesiz Allah kullarından haberdardır, (onları) görmektedir.
32.Sonra Kitab'ı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Onlardan kimi nefsine haksızlık eder, kimi orta yoldadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte büyük lütuf budur.
33.(Mükafatları) Adn cennetleridir. Oraya girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki giysileri de ipektir.
34.Derler ki: "Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bolca verendir.
35.Ki O, bizi kendi lütfuyla kalınacak yurda yerleştirdi. Burada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de bir bıkkınlık dokunur.
36.İnkar edenlere gelince, onlar için cehennem ateşi vardır. Orada canları alınmaz ki ölsünler. Kendilerinden onun azabı da hafifletilmez. İşte biz her bir nankörü böyle cezalandırırız.
37.Onlar orada: "Rabbimiz! Bizi çıkar da yapmakta olduklarımızdan farklı olarak salih amel işleyelim" diye feryad ederler. Size öğüt alacak olanın öğüt alabileceği kadar bir ömür vermemiş miydik? Size uyarıcı gelmişti. Artık tadın (azabı); zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.
38.Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilendir. O, göğüslerde olanı da bilmektedir.

Nüzul Sebepleri

35.Beyhaki ve İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Ebi Evfa`dan rivayet ettiklerine göre bir adam Resulullah (a.s.)`a: "Ey Resulullah (a.s.)! Allah dünyada uyku ile gözlerimize rahatlık veriyor, cennette de uyku olacak mı?" diye sordu. Resulullah (a.s.): "Uyku ölümün eşidir. Cennete ise ölüm yoktur" diye buyurdu. Bunun üzerine adam: "Öyleyse nasıl dinlenecekler?" diye sordu. Resulullah (a.s.) bu soruyu hayretle karşıladı ve şöyle buyurdu: "Orada yorgunluk olmaz. Her işleri dinlenmedir." Bu ayeti kerime de bununla ilgili olarak indirildi.