SEBE SURESİ / 434
49.De ki: "Hak geldi, bâtıl ne bir şey ortaya çıkarabilir, ne de geri getirebilir."
50.De ki: "Eğer sapıtırsam kendi aleyhime sapıtmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O duyandır, yakın olandır."
51.Sen onları korkuya kapıldıklarında bir görsen. Artık hiçbir kaçış yeri yoktur ve yakın bir yerden yakalanmışlardır.
52."Ona inandık" derler. Ama onlar için, uzak bir yerden [3] (imana) ulaşmak nerede?
53.Daha önce onu inkâr etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. [4]
54.Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzuladıkları şeyler arasına engel konmuştur. Onlar gocundurucu bir tereddüt içindeydiler.

35.FATIR SURESİ

Fatır, yaratan, yoktan vareden demektir. Bu sure adını 1. ayetindeki fatır kelimesinden almaktadır. Mekke döneminde inmiştir. 45 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Hamd gökleri ve yeri yoktan vareden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'adır. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
2.Allah'ın insanlara açtığı bir rahmeti tutacak yoktur. O'nun tuttuğunu da ondan sonra salacak yoktur. O güçlüdür, hakimdir.
3.Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, sizi gökten ve yerden rızıklandıracak bir yaratıcı var mıdır? O'ndan başka ilah yoktur. Artık nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?

Dipnotlar

3.Ahirete göçtükten sonra.

4.Bilmedikleri şeyler hakkında düşünmeden konuşuyorlardı.