AHZAB SURESİ / 427
63.İnsanlar sana kıyametten soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Allah katındadır." Ne bilirsin; belki de kıyamet yakın olabilir.
64.Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır.
65.Orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Onlar, ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler.
66.Yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün: "Ah! Keşke Allah'a itaat etseydik ve Peygambere itaat etseydik" derler.
67.Derler ki: "Rabbimiz! Biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik onlar da bizi yoldan saptırdılar.
68.Rabbimiz! Onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle!"
69.Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında itibarlı biriydi.
70.Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin.
71.Ki işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse muhakkak büyük bir kazanç sağlamıştır.
72.Doğrusu biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim çok bilgisizdir.
73.Ki, Allah münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırsın; mü'min erkeklerle mü'min kadınların da tevbelerini kabul etsin. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.