AHZAB SURESİ / 425
51.Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Ayrıldıklarından istediklerini (yeniden almanda) senin üzerine bir günah yoktur. Onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmaları için bu daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah bilendir, hilim sahibidir.
52.Bundan sonra artık (başka) kadınlar (alman) ve güzellikleri hoşuna gitse de bunları başkalarıyla değiştirmen [4] sana helal olmaz. Ancak elinin sahip olduğu (cariye)ler müstesna. Allah her şeyi gözetmektedir.
53.Ey iman edenler! Peygamberin evlerine yemek için size izin verilmeden girmeyin ve (başka bir amaçla girdiğinizde) yemek vaktini gözetlemeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yediğinizde dağılın. Sohbet etmek için de (izinsiz girmeyin). Çünkü bu Peygamberi rahatsız ediyor ancak siz(e söylemek)den çekiniyordu. Ama Allah gerçe(ği bildirme)kten çekinmez. Onlardan (Peygamberin eşlerinden) bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah'ın Peygamberine eziyet etmeniz doğru olmadığı gibi ondan sonra eşlerini nikahlamanız da ebediyen caiz olmaz. Şüphesiz bu Allah katında pek büyüktür. [5]
54.Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.

Dipnotlar

4.Bunların birini boşayıp yerine bir başka kadın alman.

5.Çok büyük bir günahtır.

Nüzul Sebepleri

53.Buhari ve Müslim`in Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.), Zeyneb bintu Cahş (r.a.) ile evlenince yemek verdi. İnsanlar yemek için toplandılar. Arkasından oturup sohbete daldılar. Resulullah (a.s.) kalkar gibi yaptı. Ama diğerleri kalkmadılar. Resulullah (a.s.) bunu görünce kalktı. Ziyafettekilerden de bazıları kalktılar, üç kişi yine kaldı. Bir süre sonra onlar da kalktılar. Bu ayeti kerime de bu olayla ilgili olarak indirildi.

Bu ayeti kerimenin iniş sebebi konusunda daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Bütün bu rivayetlerde birbirine benzer olaylardan söz edilmektedir. Bu itibarla sahih rivayetlerde anlatılan olayların hepsinin ayeti kerimenin indirilmesiyle bağlantısı olabilir. Bütün bu rivayetlerden şu sonucu çıkarabiliriz: "Resulullah (a.s.)`ın evinde değişik münasebetlerle yemek verilirdi. İnsanlar bazen erkenden gelerek yemek vaktini beklerlerdi. Bazı zamanlarda izinsiz Resulullah (a.s.)`ın evine gelerek yemek vaktini beklerlerdi. Bazen de yemek yendikten sonra Resulullah (a.s.)`ın evinde sohbete dalar geç vakitlere kadar gitmezlerdi. Bütün bu hareketler Resulullah (a.s.)`ı rahatsız ederdi. Bu ayeti kerime ile bütün bu hareketler yasaklanmış, Resulullah (a.s.)`ın evinde yemek yemekle ilgili belli edep ölçüleri konmuştur."

Ayeti kerimenin son kısmı yani: "Sizin Allah`ın Peygamberine eziyet etmeniz doğru olmadığı gibi ondan sonra eşlerini nikâhlamanız da ebediyen caiz olmaz. Şüphesiz bu Allah katında pek büyüktür" mealindeki kısmın iniş sebebi hakkında İbnu Ebi Hatim`in, Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre, bu Resulullah (a.s.)`ın vefatından sonra onun hanımlarından biriyle evlenmeyi düşünen bir adam hakkında indirilmiştir.

Suddi`nin rivayetine göre Talha bin Ubeydullah adlı şahsın Resulullah (a.s.)`ın vefatından sonra onun hanımlarıyla evleneceğini söylemesi üzerine böyle buyurulmuştur. İbnu Sa`d`ın Ebu Bekr bin Amr bin Hazm`dan rivayetine göre de Talha bin Ubeydullah`ın Resulullah (a.s.)`ın vefatından sonra Hz. Aişe (r.a.) ile evleneceğini söylemesi üzerine Yüce Allah böyle buyurmuştur.