AHZAB SURESİ / 423
36.Allah ve Peygamberi bir işe hükmettiğinde artık mü'min bir erkeğin ve mü'min bir kadının işlerinde kendi isteklerine göre bir seçim hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz o apaçık bir sapıklığın içine düşmüştür.
37.Hani Allah'ın kendine nimet verdiği senin de kendisine lütufta bulunduğun kişiye: "Eşini yanında tut ve Allah'tan sakın" diyordun. Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi de içinde gizliyor ve insanlardan korkuyordun. Oysa Allah kendinden korkmana daha layıktır. Sonunda Zeyd onunla ilişkisini kesince onu seninle evlendirdik ki, oğullukları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde müminlerin üzerine bir zorluk olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.
38.Allah'ın kendine takdir ettiği şeyde Peygamberin üzerine hiçbir güçlük yoktur. Bundan önce geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyleydi. Allah'ın emri, yerine getirilen bir kaderdir.
39.Onlar (peygamberler), Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler, O'ndan korkarlar ve O'ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.
40.Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Ancak Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.
41.Ey iman edenler! Allah'ı çokça anın.
42.O'nu sabah ve akşam tesbih edin.
43.Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleriyle üzerinize rahmet eden O'dur. O, mü'minlere karşı çok merhametlidir.

Nüzul Sebepleri

36.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.), Zeyneb bintu Cahş (r.a.)`ı Zeyd bin Harise (r.a.) için istedi. Ancak Zeyneb (r.a.) bu teklifi kabul etmek istemedi ve: "Ben neseb (mensub olduğum aile ve çevre) yönünden ondan üstünüm" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi ve Zeyneb (r.a.) de teklifi kabul etti. Taberani`nin Katade`den naklettiği benzer bir rivayette Zeyneb (r.a.)`in Resulullah (a.s.) ile evlenmek istediği ve bu yüzden Zeyd (r.a.) ile evlenmeyi kabul etmek istemediği bildirilmiştir.

37.Buhari`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime Zeyneb bintu Cahş (r.a.) ile Zeyd bin Hârise (r.a.) hakkında indirilmiştir. Hakim`in Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiğine göre de Zeyd bin Hârise (r.a.) hanımından Resulullah (a.s.)`a şikâyetçi oluyordu, Resulullah (a.s.) da: "Eşini yanında tut ve Allah`tan sakın" diye buyuruyordu. (Bununla birlikte içinden: "Boşayacak olursa ben alırım" diye düşünüyordu). Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Çeşitli tefsirlerde bildirildiğine göre Hz. Zeyneb (r.a.) her ne kadar Resulullah (a.s.)`ın teklifi dolayısıyla Resulullah (a.s.)`ın azatlısı Zeyd bin Hârise (r.a.) ile evlenmeyi kabul ettiyse de onu kendine denk bulmuyordu. Bu durum aralarında geçimsizliğe yol açtı. Sonunda Zeyd (r.a.) onu boşadı. Zeyd (r.a.) boşadıktan sonra da Resulullah (a.s.) nikâhladı.